سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان استعدادهای درخشان صارميه - ناحيه دو اصفهان
 

                                                

                                        

 پانل ورود کاربران

 

توجه  توجه : ضمن تبریک به دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان تیزهوشان صارمیه (اژه ای 3) برای ثبت نام اولیه در همین سایت قسمت ثبت نام دانش آموزان اقدام فرمائید.

برای ثبت نام نهایی پس از ثبت نام اولیه با مدارک ذیل در تاریخ های که متعاقبا اعلام خواهد شد به دبیرستان مراجعه نمائید.

1-اصل شناسنامه عکس دار به همراه تصویر صفحه اول و دوم

2- کارنامه قبولی پایه نهم و قبولی سه ساله

3- عکس جدیدسه در چهار 6 قطعه

4-تصویر کارت ملی پدر و مادر

5-مدارک فرهنگی،شاهد،ایثارگری و تحت پوشش

6-ارائه نتیجه قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان صارمیه

7-فرم هدایت تحصیلی

8-شناسنامه سلامت و کارت واکسن

9-تکمیل فرم های مربوط

10-پرداخت شهریه مصوب

جهت هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات با شماره های زیر تماس بگیرید:

32213482 -32213677  داخلی 2 و 3

09131657709  آقای بدیعی

09132036072  آقای توکلی

09133691681  آقای عرب زاده

 جستجو
 متولدین امروز
 تقویم روز
 تولد همکاران
 دانلود ها