سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان استعدادهای درخشان صارميه - ناحيه دو اصفهان
 

                                                

                                        

 پانل ورود کاربران

 
خبر

توجه  توجه : ضمن تبریک به دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان تیزهوشان صارمیه (اژه ای 3) برای ثبت نام اولیه در همین سایت قسمت ثبت ...مشاهده ی مطلب 
عضویت در پژوهش سراي خيام ناحيه 2
عضویت در پژوهش سراي خيام جهت عضویت در پژوهش سرا والدین محترم یا خود دانش آموز( همراه با فرم تكمیل شده  و تایید شده توسط مدرسه  همراه با مدارك ...مشاهده ی مطلب 
 جستجو
 متولدین امروز
 تقویم روز
 تولد همکاران
 دانلود ها