سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان استعدادهای درخشان صارميه - ناحيه دو اصفهان
 

                                                                                         

                                        

 پانل ورود کاربران

 **** خبر ****

اولیای گرامی با استفاده از این لینک از مطالب آموزشی استفاده کنید

https://amade.edus.ir/parent-join/ktnv8bn8.5uj/cll:ktpd14ky.14k

توجه  توجه : ضمن تبریک به دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان تیزهوشان صارمیه (اژه ای 3) برای ثبت نام اولیه در همین سایت قسمت ثبت نام دانش آموزان اقدام فرمائید.

برای ثبت نام نهایی پس از ثبت نام اولیه با مدارک ذیل در تاریخ های که متعاقبا اعلام خواهد شد به دبیرستان مراجعه نمائید.

1-اصل شناسنامه عکس دار به همراه تصویر صفحه اول و دوم

2- کارنامه قبولی پایه نهم و قبولی سه ساله

3- عکس جدیدسه در چهار 6 قطعه

4-تصویر کارت ملی پدر و مادر

5-مدارک فرهنگی،شاهد،ایثارگری و تحت پوشش

6-ارائه نتیجه قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان صارمیه

7-فرم هدایت تحصیلی

8-شناسنامه سلامت و کارت واکسن

9-تکمیل فرم های مربوط

10-پرداخت شهریه مصوب

جهت هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات با شماره های زیر تماس بگیرید:

32213482 -32213677  داخلی 2 و 3

09131657709  آقای بدیعی

09132036072  آقای توکلی

09133691681  آقای عرب زاده

 دانش آموز ممتاز
 • کلاس: 125

  سید کیهان هدایی رتبه:1 معدل:19.83
  رامتین هاشمیان رتبه:2 معدل:19.59
  محمد مهدی معتمدی رتبه:3 معدل:19.56
 • کلاس: 124

  دانیال عطایی رتبه:1 معدل:19.3
  آرین طائی رتبه:1 معدل:19.3
  امیرحسین قاسمی رتبه:2 معدل:19.27
  محمدعرفان عبدی اردستانی رتبه:3 معدل:19.26
 • کلاس: 123

  بهرام جهان بازفرد رتبه:1 معدل:19.63
  کامیار سمندی جانیان رتبه:2 معدل:19.49
  علی زمانی رتبه:3 معدل:19.14
 • کلاس: 122

  میکائیل نوروزی رتبه:1 معدل:19.95
  محمدمهدی دهقانی بیوکی رتبه:2 معدل:19.92
  امیرعلی کبیریان رتبه:3 معدل:19.89
  حسین کرمی چمگردانی رتبه:3 معدل:19.89
 • کلاس: 121

  علی بصیریان جهرمی رتبه:1 معدل:19.97
  علیرضا گودرزی رتبه:1 معدل:19.97
  امیرحسین چوپانی ورنامخواستی رتبه:2 معدل:19.86
  محمد طاها شمشیری رتبه:3 معدل:19.8
  امیر شایان اکبران نجف آبادی رتبه:3 معدل:19.8
 • کلاس: 114

  محمد رضا رئیسی رتبه:1 معدل:19.84
  محمدصادق شاهسنایی رتبه:2 معدل:19.61
  محمد علی منصوری رتبه:2 معدل:19.61
  محمد مبین کریمی رتبه:3 معدل:19.48
 • کلاس: 113

  محمدحسین بکرانی رتبه:1 معدل:19.94
  محمد رحیمی رتبه:2 معدل:19.8
  محمدرضا رئیسی رتبه:3 معدل:19.78
 • کلاس: 112

  امیر شفیعی گل رتبه:1 معدل:19.97
  شایان فخری میرآبادی رتبه:2 معدل:19.95
  امیرعلی شهبازی رتبه:3 معدل:19.93
  مهدی رفیعی رتبه:3 معدل:19.93
  آروین شایگان نژاد رتبه:3 معدل:19.93
  عرفان رضوانی رتبه:3 معدل:19.93
 • کلاس: 111

  متین توسل رتبه:1 معدل:20
  متین دهقانی رتبه:2 معدل:19.99
  محمدرضا رضوانی دهاقانی رتبه:2 معدل:19.99
  محمد آرمین باقری رتبه:3 معدل:19.98
 • کلاس: 105

  مهدی یزدان بخش رتبه:1 معدل:20
  امیررضا ناهیدیان رتبه:2 معدل:19.96
  سید جواد فرمان آرا رتبه:3 معدل:19.9
 • کلاس: 104

  احسان صالحی رتبه:1 معدل:19.91
  علی رحمانی مقدم رتبه:2 معدل:19.9
  سینا شریفی رتبه:3 معدل:19.84
 • کلاس: 103

  محمدصدرا پیش باز رتبه:1 معدل:19.96
  محمد متین داوری رتبه:2 معدل:19.95
  محمد بروجی رتبه:3 معدل:19.92
 • کلاس: 102

  ابوالفضل فرنیا رتبه:1 معدل:20
  محمد امین مشایخ رتبه:2 معدل:19.97
  متین میرصیدزاده رتبه:3 معدل:19.96
 • کلاس: 101

  شایان نصراصفهانی رتبه:1 معدل:19.98
  ابوالفضل سعیدی رتبه:1 معدل:19.98
  سید محسن سجادی رتبه:2 معدل:19.96
  امیرمهدی اصغری رتبه:3 معدل:19.95
 جستجو
 متولدین امروز
 تقویم روز
 تولد همکاران
 دانلود ها