سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان استعدادهای درخشان صارميه - ناحيه دو اصفهان
 

                                                                                         

                                        

 پانل ورود کاربران

 **** خبر ****

اولیای گرامی با استفاده از این لینک از مطالب آموزشی استفاده کنید

https://amade.edus.ir/parent-join/ktnv8bn8.5uj/cll:ktpd14ky.14k

توجه  توجه : ضمن تبریک به دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان تیزهوشان صارمیه (اژه ای 3) برای ثبت نام اولیه در همین سایت قسمت ثبت نام دانش آموزان اقدام فرمائید.

برای ثبت نام نهایی پس از ثبت نام اولیه با مدارک ذیل در تاریخ های که متعاقبا اعلام خواهد شد به دبیرستان مراجعه نمائید.

1-اصل شناسنامه عکس دار به همراه تصویر صفحه اول و دوم

2- کارنامه قبولی پایه نهم و قبولی سه ساله

3- عکس جدیدسه در چهار 6 قطعه

4-تصویر کارت ملی پدر و مادر

5-مدارک فرهنگی،شاهد،ایثارگری و تحت پوشش

6-ارائه نتیجه قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان صارمیه

7-فرم هدایت تحصیلی

8-شناسنامه سلامت و کارت واکسن

9-تکمیل فرم های مربوط

10-پرداخت شهریه مصوب

جهت هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات با شماره های زیر تماس بگیرید:

32213482 -32213677  داخلی 2 و 3

09131657709  آقای بدیعی

09132036072  آقای توکلی

09133691681  آقای عرب زاده

 دانش آموز ممتاز
 • کلاس: 125

  علی قاسم زاده خرزوقی رتبه:1 معدل:19.83
  مهران هاشمی مفرد رتبه:2 معدل:19.77
  رامتین هاشمیان رتبه:3 معدل:19.66
 • کلاس: 124

  امیرحسین قاسمی رتبه:1 معدل:19.85
  آرین طائی رتبه:2 معدل:19.48
  علیرضا رضایی چرمهینی رتبه:3 معدل:19.03
 • کلاس: 123

  علی زمانی رتبه:1 معدل:19.3
  کامیار سمندی جانیان رتبه:2 معدل:18.64
  بهرام جهان بازفرد رتبه:3 معدل:18.63
 • کلاس: 122

  محمدمهدی دهقانی بیوکی رتبه:1 معدل:19.87
  امیرعلی کبیریان رتبه:2 معدل:19.83
  میکائیل نوروزی رتبه:3 معدل:19.76
 • کلاس: 121

  علیرضا گودرزی رتبه:1 معدل:19.92
  امیرحسین چوپانی ورنامخواستی رتبه:2 معدل:19.84
  امیر شایان اکبران نجف آبادی رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 114

  محمد رضا رئیسی رتبه:1 معدل:19.94
  امیرعباس شهبازی دستجرده رتبه:2 معدل:19.93
  محمدصادق شاهسنایی رتبه:3 معدل:19.67
 • کلاس: 113

  محمد رحیمی رتبه:1 معدل:19.93
  محمدحسین بکرانی رتبه:2 معدل:19.7
  مهدی سلیمانی رتبه:3 معدل:19.45
 • کلاس: 112

  محمد امینی رتبه:1 معدل:20
  امیر شفیعی گل رتبه:1 معدل:20
  مهدی رفیعی رتبه:1 معدل:20
  عرفان رضوانی رتبه:1 معدل:20
  آرین کارگر رتبه:2 معدل:19.96
  حسین یوسفی رتبه:3 معدل:19.89
 • کلاس: 111

  محمدرضا رضوانی دهاقانی رتبه:1 معدل:19.96
  محمد عرفان حیدری رتبه:2 معدل:19.82
  متین دهقانی رتبه:3 معدل:19.8
 • کلاس: 105

  مهدی یزدان بخش رتبه:1 معدل:20
  امیررضا ناهیدیان رتبه:2 معدل:19.86
  کیارش نوروزی اصفهانی رتبه:3 معدل:19.82
 • کلاس: 104

  امین روحانی فر رتبه:1 معدل:19.72
  احسان صالحی رتبه:2 معدل:19.66
  ماهان عسکرزاده رتبه:3 معدل:19.57
 • کلاس: 103

  پارسا اشراقی رتبه:1 معدل:19.68
  محمدصدرا پیش باز رتبه:2 معدل:19.55
  محمد جواد آیتی رتبه:2 معدل:19.55
  البرز ابراهیمیان رتبه:3 معدل:19.34
 • کلاس: 102

  ابوالفضل فرنیا رتبه:1 معدل:19.85
  آرمین محسنی اژیه رتبه:2 معدل:19.74
  متین میرصیدزاده رتبه:3 معدل:19.73
 • کلاس: 101

  ابوالفضل سعیدی رتبه:1 معدل:19.93
  سید محسن سجادی رتبه:1 معدل:19.93
  شایان نصراصفهانی رتبه:2 معدل:19.91
  شارمین سپهر رتبه:3 معدل:19.75
  امیرمهدی اصغری رتبه:3 معدل:19.75
 جستجو
 متولدین امروز
 تقویم روز
 تولد همکاران
 دانلود ها