سامانه مدرسه هوشمند پویاندبیرستان استعدادهای درخشان صارميه - ناحيه دو اصفهان
 

                                                                                         

                                        

 پانل ورود کاربران

 **** خبر ****

اولیای گرامی با استفاده از این لینک از مطالب آموزشی استفاده کنید

https://amade.edus.ir/parent-join/ktnv8bn8.5uj/cll:ktpd14ky.14k

توجه  توجه : ضمن تبریک به دانش آموزان پذیرفته شده در دبیرستان تیزهوشان صارمیه (اژه ای 3) برای ثبت نام اولیه در همین سایت قسمت ثبت نام دانش آموزان اقدام فرمائید.

برای ثبت نام نهایی پس از ثبت نام اولیه با مدارک ذیل در تاریخ های که متعاقبا اعلام خواهد شد به دبیرستان مراجعه نمائید.

1-اصل شناسنامه عکس دار به همراه تصویر صفحه اول و دوم

2- کارنامه قبولی پایه نهم و قبولی سه ساله

3- عکس جدیدسه در چهار 6 قطعه

4-تصویر کارت ملی پدر و مادر

5-مدارک فرهنگی،شاهد،ایثارگری و تحت پوشش

6-ارائه نتیجه قبولی در آزمون ورودی تیزهوشان صارمیه

7-فرم هدایت تحصیلی

8-شناسنامه سلامت و کارت واکسن

9-تکمیل فرم های مربوط

10-پرداخت شهریه مصوب

جهت هرگونه راهنمایی و پاسخگویی به سوالات با شماره های زیر تماس بگیرید:

32213482 -32213677  داخلی 2 و 3

09131657709  آقای بدیعی

09132036072  آقای توکلی

09133691681  آقای عرب زاده

 دانش آموز ممتاز
 • کلاس: 125

  علی قاسم زاده خرزوقی رتبه:1 معدل:19.84
  رامتین هاشمیان رتبه:2 معدل:19.81
  محمد طاها مردانی سامانی رتبه:3 معدل:19.76
  آرتین مؤذنی رتبه:3 معدل:19.76
 • کلاس: 124

  امیرحسین قاسمی رتبه:1 معدل:19.89
  آرین طائی رتبه:2 معدل:19.64
  آروین عموشاهی رتبه:3 معدل:19.38
 • کلاس: 123

  علی زمانی رتبه:1 معدل:19.31
  سید امیر امام رتبه:2 معدل:19.05
  امیرحسین چترائی رتبه:3 معدل:18.92
 • کلاس: 122

  محمدمهدی دهقانی بیوکی رتبه:1 معدل:19.98
  امیرعلی کبیریان رتبه:2 معدل:19.86
  محمد امین کرمی باصری رتبه:3 معدل:19.82
 • کلاس: 121

  علیرضا گودرزی رتبه:1 معدل:19.9
  امیرحسین چوپانی ورنامخواستی رتبه:2 معدل:19.86
  امیر شایان اکبران نجف آبادی رتبه:3 معدل:19.55
 • کلاس: 114

  امیرعباس شهبازی دستجرده رتبه:1 معدل:19.85
  محمد رضا رئیسی رتبه:2 معدل:19.83
  محمد مبین کریمی رتبه:3 معدل:19.47
 • کلاس: 113

  محمد رحیمی رتبه:1 معدل:19.93
  محمدحسین بکرانی رتبه:2 معدل:19.72
  مهدی سلیمانی رتبه:3 معدل:19.38
 • کلاس: 112

  عرفان رضوانی رتبه:1 معدل:20
  مهدی رفیعی رتبه:1 معدل:20
  امیر شفیعی گل رتبه:2 معدل:19.97
  محمد امینی رتبه:3 معدل:19.96
 • کلاس: 111

  محمدرضا رضوانی دهاقانی رتبه:1 معدل:19.96
  متین دهقانی رتبه:2 معدل:19.78
  محمد عرفان حیدری رتبه:3 معدل:19.76
 • کلاس: 105

  مهدی یزدان بخش رتبه:1 معدل:20
  امیررضا ناهیدیان رتبه:2 معدل:19.92
  کیارش نوروزی اصفهانی رتبه:3 معدل:19.88
 • کلاس: 104

  باربد شاه زیدی رتبه:1 معدل:19.93
  احسان صالحی رتبه:2 معدل:19.9
  امین روحانی فر رتبه:3 معدل:19.86
 • کلاس: 103

  محمدصدرا پیش باز رتبه:1 معدل:19.94
  پارسا اشراقی رتبه:2 معدل:19.9
  محمدحسین چیناوی رتبه:3 معدل:19.83
 • کلاس: 102

  ابوالفضل فرنیا رتبه:1 معدل:19.79
  آرمین محسنی اژیه رتبه:1 معدل:19.79
  متین میرصیدزاده رتبه:2 معدل:19.75
  عرشیا منصوری رتبه:3 معدل:19.7
 • کلاس: 101

  ابوالفضل سعیدی رتبه:1 معدل:19.93
  شایان نصراصفهانی رتبه:2 معدل:19.92
  سید محسن سجادی رتبه:3 معدل:19.88
 جستجو
 متولدین امروز
 تقویم روز
 تولد همکاران
 دانلود ها